Agota Kristof

Agota Kristof (1935–2011) var 21 år gammal då hon 1956 flydde från Ungern med sin man och dotter sedan revolten mot det kommunistiska styret slagits ned. Kristof blev kvar i Schweiz hela sin levnad men förlorade för alltid sin känsla av tillhörighet, vilket kom att prägla hennes liv och författarskap. Hennes böcker har översatts till mer än 30 språk. 

Utgivning