Akademiskt

ellerströms ger framför allt ut finansierade avhandlingar och annan akademisk litteratur inom humaniora med tyngdpunkt på litteraturvetenskap. Vill du ge ut din bok hos oss? Kontakta oss på info@ellerstroms.se så berättar vi mer.

Till vår akademiska utgivning.