Akademiskt

ellerströms ger framför allt ut finansierade avhandlingar, vänböcker, antologier och annan akademisk litteratur inom humaniora med tyngdpunkt på litteraturvetenskap. Vill du ge ut din bok hos oss? Kontakta oss på info@ellerstroms.se så berättar vi mer.

Till vår akademiska utgivning.