Mystikens rosengård

135 kr

Drick djupt av själv-förintelsens vin under en tid,
Att du till äventyrs, från personlighetens hand, må vinna trygghet.

Drick vin, att det må göra dig fri från din personlighet;
Och föra droppens vara till havet.

Den persiske diktaren Mahmud Shabistari levde i slutet av 1200- och början av 1300-talet. Hans berömda lärodikt Mystikens rosengård översattes 1926 till svenska av baronen och ”hospitalshjonet” Eric Hermelin som ett led i hans omfattande, mångåriga kärleksarbete med att introducera den klassiska persiska litteraturen och framför allt de sufiska skrifterna för svenska läsare. På sin tid fick Hermelins översättningar bara ett litet gensvar – låt vara kvalificerat – men idag räknas han till en av de mest imponerande gestalterna i svensk litteratur. Hans Mahmudöversättning är klarare och direktare, mindre egensinnig än de han gjorde av föregångare som Attar och Rumi: det kan ses som ett tecken på den betydelse Hermelin själv tillmätte Mystikens rosengård.

Ulf I. Eriksson, som bl.a. utgivit ett urval av Eric Hermelins marginalanteckningar, Blif en dåre! (1997) och i en nyutgåva kommenterat dennes översättning av Omar Khayyam, Rubaiyat (1993), har skrivit ett engagerat, initierat efterord.

ISBN13

9789172472402

Sidantal

124

Utgiven

2011

Översättare

Bandtyp

Mjukband

Genre