Landskapsläsning

Utfärder i W.G. Sebalds poesi

240 kr

W.G. Sebald (1944–2001) har länge ­betraktats som en av de viktigaste ­författarna kring millennieskiftet, och hans prosa har kommit att inta en alltmer central plats i samtalet om vår tids ­litteratur. Men det finns också en helt annan sida av hans skrivande, som hittills passerat obemärkt: under nära fyra decennier producerade Sebald dikter. Många trycktes i tidskrifter, andra förblev outgivna fram till efter hans död. Mot slutet av sitt liv inledde han samarbeten med konstnärer, vilket utmynnade i två egenartade diktsamlingar där en tystlåten dialog uppstår mellan ord och bild.

Landskapsläsning är en långsam fotvandring i dessa oupptäckta omgivningar, som dröjer vid dikternas minsta detaljer och finner en säregen språklig miljö, rik på talande spår och undflyende innebörder. Genom att rikta uppmärksamheten mot det specifika i Sebalds hantering av den poetiska formen – allt från bildspråk och allusioner till radbrytningar och typografi – tecknar boken en ny bild av ett unikt författarskap.

Översättning Katarina Båth.

Författare

Bandtyp

Mjukband

ISBN13

9789172474499

Sidantal

168

Utgiven

2016

Genre
Serie

Om författaren

Axel Englund (f. 1979) är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och ordförande för International Association of Word and Music Studies... Läs mer »