Axel Englund

Axel Englund (f. 1979) är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och ordförande för International Association of Word and Music Studies (WMA). Han har bland annat skrivit om W.G. Sebalds poesi i Landskapsläsning (2016) och om föreställningar om musikalisk lyrik i Mörkerstråk (2020). Englund är också verksam som översättare och har publicerat svenska tolkningar av bland andra Stéphane Mallarmé, Dylan Thomas och Hugo von Hofmannsthal.

Utgivning