Walter Benjamin

Walter Benjamin (1892–1940) är en av 1900-talets mest inflytelserika europeiska författare och tänkare. Till hans mest kända texter räknas Konsverket i reproduktionsåldern och Paris, 1800-talets huvudstad: passagearbetet.

Utgivning