Per Högselius

Per Högselius är historiker med breda intressen, till vardags verksam som professor vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH i Stockholm. På svenska har han tidigare bland annat skrivit den historiska reseskildringen Östersjövägar (2007).

Utgivning