Per Bäckström

Per Bäckström är affilierad professor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet sedan 2019, gästforskare vid intermediala studier vid Lunds universitet sedan 2020 och var tidigare professor i litteraturvetenskap och medlem i den Kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo). Han var dessförinnan lektor vid Tromsø universitet och deltog i grundandet  av the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) 2007. Bäckström forskar för närvarande på Henri Michaux och ”The Anti-Aesthetics of Rock”. På ellerströms finns sedan tidigare Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer (2003), Enhet i mångfalden. Henri Michaux och det groteska (2005) och Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi (2010). 

 

 

Utgivning