Jonas Ellerström

Jonas Ellerström (f. 1958) är poet, ­essäist och översättare, uppvuxen på skånska landsbygden och sedan femton år bosatt i Stockholm. Han har tidigare på ellerströms utgivit diktsamlingarna ­Monoceros (2016) och Genom spegeln (2017), på Ariel förlag essäsamlingen Hemlängtan ur världen (2015) och på förlaget h:ström biografin Vilhelm Ekelund. Landskap och tanke (2017).

Utgivning