Flann O’Brien

Flann O’Brien (1911-1966), egentligen Brian Ó Nuallain, var en irländsk författare och krönikör. Hans texter kännetecknas framförallt av satir och humor, och han ska ha inspirerats av James Joyce. Under 26 års tid medverkade han även i dagstidningen Irish Times där han skrev en satirisk kolumn vilken hyllades världen över. Detta gjorde han under ytterligare en pseudonym, Myles na gCopaleen.

Utgivning