Carl-Göran Ekerwald

Carl-Göran Ekerwald (f. 1923), författare och översättare, växte upp i byn Änge i Offerdals socken på den västjämtska landsbygden, där fadern var länsskogvaktare. Efter studentexamen studerade han vid Uppsala universitet, där han blev filosofie magister i humaniora 1949. Han var därefter ämneslärare, och senare rektor i Svenstavik. Han är sedan 1986 filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet.

 

Utgivning