Avsked från världen

60 kr

Slut i lager

Barockskalden Jacob Frese tillhörde länge de mest om­tyckta­­ svenskspråkiga poeterna från första hälften av 1700-talet, men idag är det få som hittar fram till hans diktskatt. Frese var född i Viborg omkring 1690. Sedan ryssarna 1710 ockuperat staden kom han till Stockholm och fick tjänst som kanslist vid det kungliga kansliet. Våren 1712 drabbades han av ”skälvesot”, en häftig frossa som sedan återkom varje vår fram till hans död 1729. Samtliga vårar under återstoden av sitt liv skrev han en dikt om sjukdomen. I ”Verser i sjukdom”, som sviten kallas, ställs hoppets, lyckans och ungdomens årstid antitetiskt mot den egna ohälsan.

Här presenteras några av författarens bästa dikter.­ För urval, inledning och kommentarer står ­Daniel Möller, fil. dr i litteraturvetenskap och forskare i barockens poesi.

ISBN13

9789172473171

Sidantal

48

Utgiven

2012

Bandtyp

Mjukband

Genre ,
Serie

Om författarna

Jacob Frese föddes ca 1690 i Viborg. Barockskald. Tillhörde länge de mest omtyckta svenskspråkiga poeterna i Finland från första hälften av 1700-talet, men är idag orättvist bortglömd. Läs mer »
Daniel Möller (1974-) är forskare, docent och lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han bedriver framförallt forskning om tidigmodern litteratur. Ellerströms förlag har gett ut... Läs mer »