Daniel Möller

Daniel Möller (1974-) är forskare, docent och lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han bedriver framförallt forskning om tidigmodern litteratur. Ellerströms förlag har gett ut flera verk i samarbete med honom.

Utgivning