Yves Bonnefoy

Yves Bonnefoy (f. 1923–2016) var ett centralt namn i den franska ­poesin. Efter debuten 1953 gav han ut ett tjugotal samlingar­ som med sitt koncentrerade och personliga bildspråk säkrade honom en plats i den stora franska traditionen från Baudelaire, Rimbaud och Mallarmé.

Utgivning