Thomas Bernhard

Thomas Bernhard (1931–89) är en av efterkrigstidens viktigaste tyskspråkiga författare. Hans egensinniga språk­användning kombinerad med en svidande kritik av det österrikiska samhällets ovilja att göra upp med sitt förflutna har, främst i romaner och dramatik, sedan 1960-talet gett honom ständigt nya beundrare.

Utgivning