Sylvia Plath

Sylvia Plath är en av 1900-talets mest dynamiska och beundrade poeter. När hon tog sitt liv vid 30 års ålder hade Plath redan en följarskara inom det litterära samfundet. Under åren som följde väckte hennes litteratur uppmärksamhet hos en mängd olika läsare, som i hennes enastående verser hittade ett försök att katalogisera förtvivlan, våldsamma känslor och en besatthet av döden.

Utgivning