Stéphane Mallarmé

Stéphane Mallarmé (1842–1898) var en av den moderna litteraturens portalgestalter. Han blev ofta hånad för sin obegriplighet, men också gränslöst beundrad i sin egen krets av diktare och intellektuella. Efter hans död kom hans inflytande över nittonhundratalets poesi att bli närmast oöverskådligt. 

Utgivning