Stanislaw Jerzy Lec

Stanisław Jerzy Lec (1909–1966) hör till efterkrigstidens mest egensinniga och bitska tänkare. Under andra världskriget internerades han i koncentrationslägret i Tarnopol, varifrån han flydde och anslöt sig till den polska motståndsrörelsen.

Utgivning