Sofokles

Sofokles (496–406 f. Kr.), den tidsmässigt andre av de tre stora athenska tragediförfattarna, skrev under sitt långa liv cirka 130 dramer av vilka sju har bevarats till modern tid. Han var mycket uppskattad redan i sin samtid och hade ett stort intresse för dramats konstnärliga uppbyggnad och för karaktärsteckningen, något som tydligt märks i bl.a. Kung Oidipus.

Utgivning