Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir (1908–1986) var fransk filosof, författare, politisk aktivist, feminist och samhällsteoretiker. Hon skrev såväl filosofiska och politiska monografier som romaner, essäer och en självbiografi i flera volymer. Störst inflytande har hon haft med Det andra könet från 1949, en detaljerad analys av kvinnans underordning som blivit ett av den moderna feminismens fundament.

Utgivning