Simon Sorgenfrei

Simon Sorgenfrei (f. 1975) är verksam som religionsvetare vid Södertörns högskola. Han har huvudsakligen ägnat sig åt islam i historia och nutid, sufism och persisk sufipoesi. Hans doktors­avhandling American Dervish – Making Mevlevism in the United States (2013) behandlade samtida sufism i USA och Turkiet. Sorgenfrei är även intresserad av föreställningar om religion i vår samtid, liksom av fälten esoterism och nyandlighet.

Utgivning