Samuel Butler

Samuel Butler (1835–1902) född var författare och satiriker. Han blev känd 1872 genom sin roman Erewhon, en satir över hans viktorianska samtid. I sin skrift The authoress of all flesh (1897) hävdade han att Homeros Odysséen egentligen var skriven av en kvinna. Hans självbiografiska roman The way of all flesh utkom postumt 1903.

Utgivning