Robert Bresson

Robert Bresson (1901–1999) var en fransk filmregissör och manusförfattare och tillhörde den första skaran filmregissörer som omtalades med epitetet auteurer. Han hyllades högt av Cahiers du cinéma och därigenom av de franska nya vågen-regissörerna, men har trots det förblivit relativt okänd och aldrig fått det allmänna erkännande och den ekonomiska framgång som t ex Antonioni, Bergman och Fellini fått.

Under sin 40-åriga yrkesverksamhet gjorde han tretton långfilmer och en kortfilm, och hans högst individuella filmstil brukar beskrivas med ord som nedtonad, lakonisk, elliptisk och asketisk. Något som brukar nämnas är hans icke-realistiska eller ibland hyperrealistiska användning av ljud.

 

Utgivning