Robert Azar

Robert Azar (f. 1986) är författare och doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är redaktör för tidskriften Staden. Förnuftets auktoritet är hans doktorsavhandling.

Utgivning