Rikard Schönström

Rikard Schönström (f. 1955) är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har under årens lopp gett ut ett flertal böcker med tonvikt på svensk och skandinavisk litteratur, senast Olikhetens region och andra essäer (2011) och Nordens litteratur (2017). Vad gäller utländsk litteratur har han i synnerhet ägnat sig åt Bertolt Brechts epokgörande dramatik och teaterteori. Motståndets dramaturgi. Bertolt Brecht och det subversiva subjektet är hans andra bok om den tyske författaren.

Utgivning