Pierre Reverdy

Pierre Reverdy (1889–1960), en av den poetiska modernismens mest fascinerande författare, kom till Paris som 21-åring. Han hörde till kretsarna kring konstnärer som Picasso, Braque och Modigliani, och lärde känna författare som Apollinaire och Max ­Jacob. Gunnar Ekelöf och Lasse Söderberg har tidigare översatt enstaka dikter av Reverdy till svenska, och senare poeter som tagit intryck av honom är amerikanerna Frank O’Hara och John Ashbery.

Utgivning