Peter Degerman

Peter Degerman

Peter Degerman är docent i litteraturvetenskap och vicedekan vid den humanvetenskapliga fakulteten, Mittuniversitetet, Sundsvall. Han debuterade som författare 1992 och disputerade vid Åbo Akademi 2012 med en metateoretisk avhandling om det litteraturdidaktiska forskningsfältet. Förutom den didaktiska forskningen har han ägnat sig åt modern nordisk lyrik och åt ekokritik i ett estetiskt perspektiv. På ellerströms finns sedan tidigare monografin Tala för det gröna i lövet (2018).

 

Utgivning