Peter Degerman

Peter Degerman är lektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Han disputerade vid Åbo Akademi med en metateoretisk avhandling om det litteraturdidaktiska forskningsfältet. Han är forskningsledare för EcoHum, Mittuniversitetets forskningsmiljö för grön humaniora, och medlem av ENSCAN, Ecocritical Network for Scandinavian Studies. 2008–10 var han redaktör för det norrländska litterära magasinet Provins och har bland annat redigerat antologin Norrlandslitteratur – ekokritiska perspektiv.

Utgivning