Oscar Jansson

Oscar Jansson (f. 1987) är litteraturvetare verksam vid Lunds universitet. Han har bland annat skrivit om Virginia Woolfs romanestetik, politiska dimensioner av J.L. Runebergs diktning och satir i animerade tv-serier. Mönster i grönt är hans doktorsavhandling.

Utgivning