Olle Holmberg

Olle Holmberg (1893-1974) var en professor i litteraturhistoria vid Lunds universitet mellan åren 1937-1959. År 1957 gav han ut en bok med titeln Lovtal över svenska romaner. Boken innehåll ett 20-tal artiklar som tryckts i tidningen Dagens Nyheter där han medverkade i 40 år.

Utgivning