Nils Gösta Valdén

Nils G. Valdén (1927–2010) var en svensk poet och litteraturforskare. Han studerade i Lund, men 1958 begav han sig till Stockholm och tillträdde en amanuenstjänst på Skolöverstyrelsen. Han avlade sin avhandling 1961 som studerade författaren Vilhelm Ekelunds användning av grekisk typografi. Vidare reste Valdén runt i Europa i fem år för att sedan återvända till Lund. Där arbetade han vid Landsarkivet. Efter en 35 år lång tystnad som poet – år som bland annat ägnats djupgående studier i Vilhelm Ekelund – publicerade Valdén en diktsamling med titeln Motbilder. Valdén bodde i Lund livet ut.

Utgivning