Matsuo Bashō

Bashō, egentligen Matsuo Bashō (1644–1694) var en japansk poet som numera är känd som haikuns fader och den klassiska japanska haikuns främsta utövare – även om begreppet ”haiku” myntades först 200 år senare. Under sin livstid var Bashō annars främst känd för sina renga, kedjedikter där flera författare turas om att skriva. Ofta var det han som skrev rengans första stycke, ’hokkun som angav temat och tonen och startade det kollektiva skapandet. Ur detta uppstod sedan den fristående ”haikun”.Bashō använde sin diktning även i reseberättelserna som han skrev om sina vandringar i Japan. Där varvade han en saklig prosa med dikter (”haibun”).

Bashōs mest berömda verk är En färd i det inre av landet som beskriver en vandring som han utförde med sin kompanjon Sora 1689.

Utgivning