Marianne Sandels

Marianne Sandels (f. 1942) är bibliotekarie och översättare från främst romanska språk.