Maria Seisenbacher

Maria Seisenbacher är född 1978 och bosatt i Wien. Hon debuterade 2009 med diktsamlingen Konfrontationen, skriven tillsammans med Hermann Niklas. Därefter har hon utkommit med tre egna samlingar. I tretton års tid gav hon ut litteraturtidskriften Keine Delikatessen, och sedan 2004 deltar hon i det konstnärliga arbetet med litteraturkonstellationen ”Wortwerft”. Med Sitta lugnt med ordentliga skor introduceras Maria Seisenbacher på svenska.

Utgivning