Marcos Ricardo Barnatán

Marcos Ricardo Barnatán, f. 1946 i Buenos Aires, är argentinare och jude, men sekulariserad och i spansk förskingring. Den judiska mystiken och historien utgör grundvalen för hans dikt, dess viktigaste motivkällor. Hos Barnatán gör det förflutna plötsligt intrång i nuet, och texter kan utgöra en högre form av verklighet.

Utgivning