Madeleine Gustafsson

Madeleine Gustafsson (f. 1937) är en av Sveriges främsta litteraturkritiker och översättare från tyska, franska och italienska. Hon har – vid sidan av diktsamlingarna – publicerat fyra essäsamlingar. Gustafsson är filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet och har bland andra priser fått Tegnérpriset 1992, Svenska Akademiens översättarpris 2013 och Sorescupriset 2017

Utgivning