Klara Johanson

Klara Johansson (1875-1948) är ett av de mest betydelsefulla namnen i svensk litteraturkritik och essäistik. Som nitisk sanningssägare, bitisk, humoristisk, med rakbladsvass iakttagelseförmåga och en gedigen filosofisk och litterär bildning, var hon en av sin litterära samtids mest fruktade och beundrade personer.

Utgivning