Karin Aspenberg

Karin Aspenberg (f 1971) är PhD i litteraturvetenskap. Hon skriver sedan flera år för Grönköpings Veckoblad och har även lång erfarenhet av filmproduktion. 2010 utkom prosadiktsamlingen Mitt sprängda huvud.

Strindbergs värld är hennes doktorsavhandling.

Utgivning