Junichirō Tanizaki

Junichirō Tanizaki (1886-1965) är en av Japans mest kända författare från 1900-talet. Återkommande teman i hans verk är mötet mellan det japanska och det västerländska, samt modernitetens intåg.

Utgivning