Jean-Clarence Lambert

Lockad av en SJ-karta kom den unge Jean-Clarence Lambert (f. 1930) till Sverige i slutet av fyrtiotalet. Han blev bekant med en mångd författare och konstnärer, lärde sig svenska och har sedan han flyttade tillbaks till Paris översatt bland annat Lundkvist, Lindegren och Ekelöf.

Utgivning