Jan Torsten Ahlstrand

Jan Torsten Ahlstrand (f. 1938) är fil.lic. i konsthistoria med konstteori, författare och kulturskribent med specialisering på modern konst och arkitektur. Har har även varit verksam bland annat som universitetslärare i konsthistoria vid Lunds universitet, intendent på Malmö Konsthall och museichef på Skissernas museum. Arbetar för närvarande med en biografi över konstnären och författaren Gösta Adrian-Nilsson (GAN).

Utgivning