James Joyce

James Joyce var en av 1900-talets största författare. Han föddes i Dublin 1882 och flyttade från hemlandet som 22-åring och bedrev därefter sin litterära verksamhet i exil. Han är bland annat känd för sin experimentella stil och för mästerverk som Dublinbor (1914), Ett porträtt av författaren som ung (1916), Ulysses (1922) och Finnegans Wake (1939).

Utgivning