Gennadij Ajgi

Gennadij Ajgi (1934–2006) skrev både på tjuvasjiska och ryska. Han översatte även litteratur till tjuvasjiska. Ajgi växte upp i en helt annan språklig och kulturell miljö än den ortodoxt ryska. Tjuvasjiskan är ett ålderdomligt turkspråk, bevarat av hunnernas ättlingar i denna republik vid mellersta Volga. Tjuvasjiskan fick sitt eget skriftspråk på 20-talet och en av pionjärerna var Ajgis far som var lärare och folklivsforskare och översättare av ryska klassiker. Ajgis mor härstammade från en gammal schamansläkt. Ajgi skrev länge bara på tjuvasjiskan men uppmanades av Boris Pasternak på författarhögskolan i Moskva att börja skriva på ryska för att nå en större publik. Hans verk var dock förbjudna i Ryssland fram till början av 90-talet. Men då hade hans böcker sedan länge spridits både på ryska och i tolkningar över hela världen.

Utgivning