Eva-Britta Ståhl

Eva-Britta Ståhl är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet. Hon har tidigare givit ut böcker om Vilhelm Ekelund och Eva Ström. Hon har även medverkat med texter inom olika forskarnätverk med särskilt intresse för nyare nordisk diktning och förhållandena mellan ord och ton i sånglyrik och opera.

Utgivning