Elke Erb

Elke Erb (f. 1938) hörde till den grupp östtyska poeter som på sextiotalet framträdde i opposition mot den officiella estetiken, delvis i den sovjetiska töväderslyrikens efterföljd.

Utgivning