Elizabeth Bishop

Med sin mikroskopiska iakttagelseförmåga, sitt precisa och ändå skira bildspråk och sin formella briljans är Elizabeth Bishop (1911–1979) en förgrundsgestalt i modern amerikansk poesi. Hennes sätt att sammansmälta skarpskurna skildringar av de platser där hon levde – Nova Scotia, Florida, Brasilien och nordöstra USA – med gripande beskrivningar av sorg, förlust och mänsklig gemenskap har gjort intryck på många läsare.

Hon gav ut fyra diktsamlingar under sin levnad och tilldelades Pulitzerpriset för en av dem.

Utgivning