Elin Abrahamsson

Elin Abrahamsson (f. 1983) är genus­vetare och verksam vid Stockholms universitet. Enahanda läsning. En queer tolkning av romancegenren är hennes doktorsavhandling.

Utgivning