Eeva-Liisa Manner

Eeva-Liisa Manner (1921–1995) är en av Finlands viktigaste poeter. Hon fick sitt genombrott med samlingen Tämä matka (Denna resa) 1956 och blev en centralgestalt inom den finska modernismen och en inspirationskälla för bland andra Sirkka Turkka. Vid sidan av poesin publicerade Manner romaner och dramatik och var dessutom flitigt verksam som översättare, bland annat av Tomas Tranströmers poesi.

Utgivning