Dylan Thomas

Dylan Thomas föddes den 27 oktober 1914 och dog den 9 november 1953 vid 39 års ålder. Under hans liv bodde han i Wales och England men reste även en del. Trots att hans liv var kort slutförde han en mängd verk inklusive hundratals dikter, surrealistiska noveller, en roman, flera radioframföranden och en teater. Trots denna bredd var det poesin som var hans största kärlek.

Utgivning