Cid Corman

Cid Sidney Corman (1924–2004) var en amerikansk poet, även verksam som översättare, förläggare och redaktör för tidskriften Origin. Från 1958 var Corman huvudsakligen bosatt i Kyoto, Japan. Hans genombrott kom med diktsamlingen Sun rock man (1962).

Utgivning