Charles Baudelaire

Charles Baudelaire (1821–1867) – den misskände dekadenten – var inte bara en av de verkligt stora poeterna, modernismens viktigaste förelöpare, utan också en utomordentligt klarsynt, välformulerad och infallsrik kritiker och essäist. Han skrev en lång rad inträngande texter om sin samtids litteratur, musik och bildkonst – en sida av hans författarskap som har kommit att uppmärksammas mer och mer, långt utanför det franska språkområdets gränser.

Utgivning